امروز روز دوستی است به همین مناسبت تصمیم گرفتیم با تعدادی از اعضای  کتابخانه به پارک ولیعصر برویم. در آنجا با  بچه‌هایی که برای بازی به آنجا آمده بودند دوست شدیم و از آنان خواهش  کردیم تا بیایند و کتاب قورباغه دوست پیدا می‌کند را بلندخوانی کنم.

مربی: سحر فرزان

محل اجرا: جیرفت، کرمان

بیشتر بخوانید: