اولین روز کار کتابخانه آذرومهر با بلندخوانی کتاب‌های المر و قورباغه و غریبه و انجام فعالیت‌های این کتاب‌ها برای دانش‌آموزان پایه دوم شروع شد.

مربی: مهتاب جناب

محل اجرا: کتابخانه آذرومهر، دبستان شهید قاسم داوود آبادی، تهران، خ مولوی

بیشتر بخوانید: