امروز برای خواندن کتاب با توجه به قولی که به بچه‌های محله یاغی بگی داده بودم به آنجا رفتم و کتاب قورباغه و گنج را برای آن‌ها خواندم. حسابی خوش گذشت بازهم می‌رویم به این محله و کتاب‌ می‌خوانیم.

مربی: شجاع‌الدینی

محل اجرا: روستای یاغی بگی، جیرفت

بیشتر بخوانید: