«ما امروز آنا و متیو را به کتابخانه‌ی آناهیتا دعوت کردیم. بخاری کتابخانه روشن بود و قناری هم همراهی‌مان می‌کرد. از بچه‌ها پرسیدم: تا حالا پرنده‌ی قرمز دیده‌اید؟ بچه‌ها از پرنده‌ای به نام «توت‌خورک» برای‌ام گفتند که محل زندگی‌اش افغانستان است و فقط توت می‌خورد.

در کتاب «پرنده قرمز» گاهی از واژه‌ی قرمز و گاهی از واژه‌ی سرخ استفاده شده است. یکی از بچه‌ها پرسید: چه فرقی بین سرخ و قرمز است؟ گفتم: هم‌معنی هستند. برخی از بچه‌ها گفتند: ما در افغانستان می‌گوییم سرخ. با خود فکر کردم گاهی چقدر واژه‌های هم‌معنی بین ‌ما آدم‌ها فاصله انداخته‌اند و چقدر این بچه‌ها سختی کشیده‌اند تا بگویند: شاید کلمه‌ی متفاوتی به کار می‌بریم اما معنی حرف‌مان با شما یکی است…»

متن کامل این تجربه را در کتابک بخوانید:
https://ketabak.org/k13zb

تهران – کتابخانه کودک‌محور آناهیتا
انجمن روشنگران فردای کودک (ارفک)
مربی: شهرزاد مقصودی‌نسب