یکی از راه‌های مهم سهیم شدن و آموزش غیرمستقیم ارزش‌های زندگی به کودکان بلندخوانی کتاب، انجام فعالیت‌های در پیوند با آن و گفت‌وگو با کودکان است. ارزش‌های زندگی را می‌توان در بازی‌ها، نمایش‌ها‌ و دیگر فعالیت‌های هنری در پیوند با کتابخوانی گنجاند.

تجربه زیبای آموزگاران برنامه «با من بخوان» در یکی از مدارس قشم در این زمینه را در کتابک بخوانید و ببینید که چگونه با کتاب و کتابخوانی می‌توان فضایی پر از مهر و دوستی آفرید:
https://ketabak.org/1j0o7

قشم – درگهان – دبستان مهدیه
آموزگاران: رفیعه مشتاقى، مهناز بدرى
پشتیبان: شرکت آیکان

با مجموعه‌های کتاب‌هایی با محتوای ارزش‌ها و مهارت‌های زندگی آشنا شوید: