تصاویر کتاب‌ها بر دیوارهای مهدکودک آوای تبسم از مهدهای حاشیه‌ای در منطقه‌ی جویبار استان مازندران نقش بسته است.

حالا هر روز مرغ سرخ پاکوتاه کودکان را به همکاری فرامی‌خواند، مترسک خندان زیر نور آفتاب به کودکان لبخند می‌زند و سی‌بی‌لک از لانه‌ی درختی‌اش با کودکان آوا‌ها و واک‌ها را تمرین می‌کند!

مازندران – جویبار – مهدکودک آوای تبسم
مدیر: ام‌النبین صبح‌خیز

برای آشنایی با برنامه‌ی «با من بخوان» در مهدکودک‌های استان مازندران به وب‌سایت ما سربزنید:
https://khanak.org/NaLyV