برگزاری بلندخوانی همراه با نقاشی

کتاب را به بچه‌ها نشان دادم و آن‌ها اسمش را از روی جلد برایم خواندند و شروع کردیم درباره‌ی تصاویر کتاب صحبت کردن. بعد از معرفی کتاب درباره‌ی نویسنده، مترجم و تصویرگر صحبت کردند. شروع به خواندن کتاب که کردم، همکاری خوبی داشتند قسمت‌هایی از کتاب را باهم می‌خواندیم یا قبل از خواندن جمله‌ی بعدی حدس‌هایی درباره‌ی ماجرا می‌زدند و در پایان هم از من خواستند که کتاب را از نزدیک ببینند و در دستشان لمس کنند که با خوشحالی به آن‌ها اجازه دادم و درخواست کردند که با یک کتاب جدید به سراغشان بروم.

برای فعالیت بعد از بلندخوانی بچه‎ها مشغول کاغذ و تا (اوریگامی) شدند.

مربی: عاطفه کوهی و خانم خوله خوش‌رو

محل اجرا: مکتب‌خانه نورالهدی توریان، روستای توریان، قشم

بیشتر بخوانید: