کتاب گلدان خالی نوشته‌ی: مرجان فولادوند را برای ۳۲ نفر از دانش‌آموزان ۹ سال بلندخوانی کردم.

برای فعالیت بعد از بلندخوانی از بچه‌ها خواسته شد نمایش کتاب را اجرا کنند.

مربی: خانم رحیمه کوچکی

محل اجرا: دبستان مهدیه۱، سیرجان، کرمان

بیشتر بخوانید: