امروز کتاب گنجشک که بال‌وپر داشت را بلندخوانی کردم.

فعالیت پیش از بلندخوانی:

قبل از بلندخوانی کلاس را با همکاری بچه‌ها آماده کردیم، بعد بچه‌ها  شعر آی قصه قصه…را خواندند. آن‌ها با دیدن کتاب هیجان‌زده شدند که این کتاب مثل پاکت است هرکدام ‌نظری می‌دادند وقتی دیدند حتی صفحات کتاب از هم جدا و کارتی است بیشتر خوششان آمده بود. منتظر شنیدن داستان بودند.

فعالیت هنگام بلندخوانی:

با معرفی نویسنده و تصویرگر کتاب شروع به خواندن قصه کردم.

فعالیت پس از بلندخوانی:

بعد از بلندخوانی در مورد پرندگان باهم صحبت کردیم، اینکه نباید پرندگان را اذیت کنیم در مورد انواع  پرندگان صحبت شد. در مورد  گربه که غذایش چیست که یکی از بچه‌ها گفت: گربه جوجه‌اش را خورده و او ناراحت شده بود.

با شماره صفحه کتاب داستان از روی تصویر کتاب توسط بچه‌ها بازگو شد و در آخر نقاشی داستان به‌صورت گروهی هرکس هر قسمت داستان را که دوست داشت را نقاشی کرد تقریباً همه جای داستان نقاشی شد.

مربی: نسرین رسولی

محل اجرا: موسسه توانمندسازی مهروماه، فرحزاد، تهران

بیشتر بخوانید: