امروز شروع به کلاس قصه‌گویی کردم و توانستم با تعدادی از بچه‌ها آشنا شوم وآن‌ها را به قصه گویی دعوت نمایم.

اولین کتاب که خوانده شد با نزدیک شدن جشن المر کتاب داستان المر بود. چهره بچه‌ها بسیار خوشحال و سرشار از ذوق بود و از من قول می‌گرفتند دوباره قصه بعدی را بلندخوانی کنم.

مربی: ناهید امیری

محل اجرا: دهستان سقدر، بخش جبالبارز، شهرستان جیرفت، استان کرمان

 بیشتر بخوانید: