بعد از بلندخوانی کتاب المر، با استفاده از پاکت‌های کوچک آب‌میوه و شیر، شروع به ساختن المر و گله‌ی فیل‌ها کردیم. صحنه‌هایی از کتاب را انتخاب کردیم و با استفاده از کاغذ رنگی و مقوا آن صحنه‌ها را به شکل ماکت کوچک برجسته‌ای ساختیم. دیگر همه چیز برای یک نمایش خلاق مهیا بود. پیرنگ داستان به خوبی در ذهن بچه‌ها نقش بسته بود و با استفاده از توالی صحیح رویدادهای داستان، نمایش زیبایی را اجرا کردند.

این شیوه‌ی خلاقانه از نمایش، به کودکان اجازه می‌دهد تا به راحتی عروسک‌ها را جا‌به‌جا کنند و افزون بر این، آن‌ها را با اهمیت بازیافت نیز آشنا می‌کند. طراحی فعالیت‌های مشابه در پیوند با بلندخوانی و آموزش غیرمستقیم، ارزش برخی از مفاهیم را به کودک یادآوری می‌کنند. فعالیت‌های خلاقانه‌ی پس از بلندخوانی به شکل‌گیری شناخت و درک درستی از داستان کمک می‌کنند.

مربی: خانم عباسی

محل اجرا: مهدکودک تبسم، شهر دورود، استان لرستان

بیشتر بخوانید: