پیش از بلندخوانی تصاویر روی جلد کتاب را به کودکان نشان دادیم و از آن‌ها خواستیم تا بگویند چه می‌بینند. یکی از بچه‌ها گفت: آدم کوچولوهای بامزه فکرمی‌کنم اسم کتاب این است. یکی دیگر از کودکان چون کتاب قبلی که خوانده بودیم کتاب نخودی بود گفت: به نظر من این ادامه‌ی نخودی است. سپس بلندخوانی و تصویرخوانی انجام دادیم که برای کودکان بسیار جالب و خنده‌دار بود و اصرار داشتند که کتاب را یک بار دیگر بلندخوانی کنیم. سپس در مورد تفاهم و توافق و همکاری گفتگو کردیم. در انتها کودکان را گروه‌بندی کردیم و گروه‌ها برای خودشان یک اسم انتخاب کردند. هر گروه یک صحنه ازکتاب را نقاشی و رنگ‌آمیزی کرد و با استفاده از آن‌ها داستان را براساس توالی رخدادها تعریف کردند. انجام این فعالیت و انتخاب اسم گروه ملزم به این بود که کودکان با هم به توافق برسند که یکی از اهداف این کتاب بود و کودکان از عهده‌ی این کار به خوبی برآمدند و هر گاه یکی از کودکان می‌خواست کاری را به تنهایی انجام بدهد بقیه‌ی اعضای گروه به او یادآوری می‌کردند.

تسهیلگران: نورزاده، اکبری، حسین پور

محل اجرا:

پیش‌دبستان۲، انجمن آموزشی حمایتی کودکان محمودآباد شهرری (خانه فرهنگ)، تهران

بیشتر بخوانید: