امروز تعداد کمی از دانش‌آموزان کلاس اول حضور داشتند. با آن‌ها به محوطه مدرسه رفته و کتاب تق تق ماا، گاوهایی که تایپ می‌کنند را خواندیم.
این کتاب با تصاویر زیبا و دلچسبی که داشت برای دانش آموزان بسیار جالب بود.
آنها ابتدا در مورد این‌که چرا گاوها تق تق می‌گویند سوال کردند.
با توضیح دستگاه تایپ و نوع صدایی که ایجاد می‌کند و ادغام با صدای گاو ماااا بچه‌ها قسمتی که گاوها میگفتند تق تق مااا را همه با هم بلند می‌خواندند.
همچنین با نوع نوشتار نامه‌ها که در میان بلندخوانی توضیح می‌دادم آشنا شدند.
در ضمن با سوالاتی از قبیل این‌که به نظرتان کشاورز براون میخواهد چه‌کار کند؟
یا
حالا جواب نامه‌ی براون را گاوها چه می‌دهند؟
و…
ذهن دانش‌آموزان را با حدس زدن و استفاده از بارش مغزی جهت مشارکت بیشتر آن‌ها در فعالیت بلندخوانی آماده کردیم.

مربی: خانم شاقوزهی

محل اجرا: دبستان شهیدان دولتی مقدم، کتابخانه عشایر زاهدان، روستای سم پیر محمد

بیشتر بخوانید: