در ابتدا مربی از کودکان خواست که شعر واک اول کلمه‌ای را که او می‌گوید بخوانند. به این صورت شعر همه واک‌هایی را که تا الان یاد گرفته‌اند را با هم خواندند.

پس از مرور شعرهای الفباورزی و آواورزی به صورت جمعی، داستانک‌های قبلی نخودی را با هم مرور کردیم. داستانک سوم را بلندخوانی کردیم و در مورد آن به بحث و گفت‌وگو پرداختیم. علاقه‌ی کودکان به داستانک‌های نخودی بسیار زیاد است و شخصیت نخودی را دوست دارند. داستانک کلاغ و نخودی در ابتدا در مورد لباس دوختن صحبت می‌کرد. ما تصمیم گرفتیم برای تجربه دوخت و دوز در کودکان، از آدمک‌های دوختنی استفاده کنیم.

این ابزار با اهداف پرورش مهارت انگشتان، تقویت هماهنگی بین دست و چشم، شناخت انواع پوشاک و رشد مهارت‌های کلامی و مفاهیم فضایی مثل بالا، پایین، چپ و راست صورت می‌گیرد. همچنین با کودکان در مورد ارتباط بین لباس پوشیدن و نوع هوا صحبت کردیم تا به درک صحیحی از ارتباط بین هوا و پوشش برسند.

تسهیلگران: اسدنژاد، آلا، دلجو

محل اجرا: پیش‌دبستان ۱، انجمن آموزشی حمایتی کودکان محمودآباد شهرری (خانه فرهنگ)، تهران

بیشتر بخوانید: