به دلیل این‌که خانواده‌ها و کودکان جدیدی به تازگی عضو گروه کتابخانه‌ی ما شده‌اند، بار دیگر بلندخوانی کتاب مهارت‌های زندگی با دوست را با آن‌ها به اشتراک گذاشتیم. با این تفاوت که این‌بار برای ایجاد تنوع و آشنایی کودکان با فعالیتی غیر از ساخت کاردستی و آشنایی با نمایش، به عنوان فعالیت پس از بلندخوانی با کشیدن نقاشی شخصیت‌ها با کمک مادرم نمایش صحنه را انجام دادیم و با کودکان در گروه به اشتراک گذاشتیم .
بچه‌ها بعد از شنیدن داستان کتاب امروز،بازخوردهای خود را به صورت وویس به گروه ارسال کردند
و در انجام فعالیت پس از بلندخوانی به خوبی مشارکت کردند.
امروز باز هم خانم مسافری در پاسخگویی به سوالات بچه‌ها و کمک به آن‌ها ما را همراهی کردند.

کتابدار: محبوبه اخلاصی، کتابخانه کودک‌محور سپهر، روستای قاسم آباد، جیرفت، کرمان

 بیشتر بخوانید: