در بهمن‌ماه ۱۳۹۸ جشن یک‌سالگی کتابخانه‌‌ی «با من بخوان» جوانرود برگزار شد. کتابداران، خانم‌ها پروین و ماریه حق‌گویی، به مناسبت تولد یک‌سالگی کتابخانه مراسمی ترتیب داده بودند.
‌@khanak_org

شور و هیجان کودکان برای این جشن، انرژی کتابداران و کارشناسان «با من‌ بخوان» را برای ادامه‌ی کار در سال دوم دوچندان کرد. در این روز مادران نیز با اشتیاق همراه با کودکان و نوجوانان در کتابخانه حضور یافته بودند. روزی بود پر از شادی، خنده و طنازی بچه‌ها…

گزارش این روز را در کتابک بخوانید و با کتابخانه‌ی «با من بخوان» در جوانرود و فعالیت‌های آن در سال گذشته بیش‌تر آشنا شوید:
https://ketabak.org/pz1xs