کودکان گاه در فرایند درمان درد زیادی را تحمل‌ می‌کنند، می‌کوشیم با کتابخوانی از درد کودکان بیمار بکاهیم.
همچنین در کتابخوانی با کودکان بیمار به نیازهای عاطفی دوره‌ی درمان توجه ویژه می‌شود.
‌‌

تهران بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی
ترویج‌گر: فرح ربیعی
کمپین یک آموزگار یک کلاس یک کتابخانه

بیشتر بخوانید: