• مکان: هرمزگان
  • نام کتابخانه: کتابخانه آفتاب سیریک
  • مربیان: خانم مرضیه سرتک زاده و‌ معصومه آذرخشی
  • نام کتاب: کتاب «دوباره المر»
  • تاریخ: ۲۰ مهر ۱۴۰۰

بلندخوانی کتاب «دوباره المر» به مناسبت هفته ملی کودک

هفته ملی کودک در سال ۱۴۰۰ با شعار «حال خوش کودکی، رنگ خوش زندگی» برگزار شد. این هفته هر سال در سرتاسر کشور، با برنامه‌های متفاوت و متنوعی برگزار می‌شود و یادآوری‌ست برای جهان کودکی و توجه به نیازها و زیست کودکان.
به همین مناسبت، کتابداران خوش ذوق کتابخانه آفتاب در بندر سیریک استان هرمزگان، به برگزاری برنامه بلندخوانی پرداختند و کتاب «دوباره المر» را برای کودکان بلندخوانی کردند. شرح کوتاهی از این فعالیت را با هم می‌خوانیم:
در تاریخ ۲۰ مهرماه ۱۴۰۰، ساعت ۱۷:۳۰ بعد از ظهر با همکاری موسسه قرآنی نور بندر سیریک، برای یکی از برنامه‌ها بلندخوانی کتاب «دوباره المر» را به مناسبت هفته ملی کودک انتخاب کردیم.

هفته ملی کودک و بلندخوانی کتاب «دوباره المر»

دو نفر از کتابدارها، یعنی خانم مرضیه سرتک زاده و‌معصومه آذرخشی، کتاب «دوباره المر» را خواندند و توضیح کوتاهی درمورد حق متفاوت بودن و اینکه باید به تفاوت‌ها احترام گذاشت به کودکان داده شد.

به عنوان فعالیت پس از بلندخوانی، تصویر المر را روی مقوا کشیدیم و بچه‌ها با کمک خرده‌ریزهای مقوا و چسباندن آن‌ها، تصویر المر را رنگ‌آمیزی کردند.