• مکان: تهران
  • نام کتابخانه: موسسه ندای ماندگار
  • مربی: منیژه نصیری
  • نام کتاب: کتاب پنگوئن
  • تاریخ: ۱۶  شهریور ۱۴۰۰

گزارش بلندخوانی کتاب «پنگوئن» در مهد ندای ماندگار:

در شهریورماه ۱۴۰۰، مربی پرتلاش موسسه ندای ماندگار تهران همراه با کودکان مهد این موسسه، به بلندخوانی کتاب «پنگوئن» پرداختند. شرح کامل این فعالیت را در ادامه می‌خوانید:

از بین کتاب‌های موجود، کتاب پنگوئن را که تاحالا برای کودکان بلندخوانی نشده بود، انتخاب کردم و کودکان به بلندخوانی فراخواندم.

هر کودک بالشتک خود را برداشت و هر جور دوست داشت نشست. بعد کتاب پنگوئن را به کودکان نشان دادم و از آنها خواستم روی جلد هر چه می‌بینند توضیح دهند؛

مریم گفت پسره پنگوئن را بغل کرده است، پرسیدم پنگوئن واقعی است یا عروسک؟ لیندا گفت عروسک است، پرسیدم از کجا فهمیدی؟ گفت چون نوک پنگوئن باز است، پرسیدم پسر روی جلد خوشحال است یا ناراحت؟ مائده گفت خوشحال.

شروع به خواندن کتاب پنگوئن کردم و کودکان وقتی دیدند پسر داستان که اسمش بِن است یک پنگوئن کادو گرفته، روبه دیگران گفتند پس دیدید عروسک است؟!

بلندخوانی کتاب پنگوئن

به بلندخوانی کتاب پنگوئن ادامه دادم. حرکات بِن خیلی برای کودکان جالب و خنده دار بود و در اواسط داستان که به حرکات بِن پرداخته شده بود، کودکان خیلی خوب می‌توانستند بگویند که این حرکت برای چه بود.

یک تصویر از بِن که خیلی حرص می‌خورد، کودکان اَدای آن را در می‌اوردند و می خندیدند و این حرکات بِن برای این بود که دوست داشت پنگوئنش با او صحبت کند و در اخر پنگوئن با بِن صحبت کرد و کودکان در اخر گفتند پس پنگوئن واقعی بود.

در اخر کودکان خواستند تمرکز کنند و نمی‌دانم در کجا دیده بودن این حرکت تمرکز را و خیلی اصرار داشتند که حتما در اخر داستان این کار را انجام بدهند.

به عنوان فعالیت پس از بلندخوانی، بچه‌ها با استفاده از پارچه مشکی،نمد سفید،چسب،قیچی و دکمه‌های رنگی، عروسک پنگوئن را درست کردند. کودکان کوچک‌تر با کمک یک بزرگ‌تر این کار را انجام دادند.