در آستانه‌ی بهار کودکان و مربیان انجمن حمایت از کودکان کار در مرکز بم به عنوان فعالیت پس از بلندخوانیِ داستانک‌های «لولوپی+صفر» در حیاط انجمن جمع شدند و دانه‌های گوناگونی را باغچه‌‌ی کوچک‌شان کاشتند.

عمو کوکو یکی از شخصیت‌های کتاب لولوپی از مجموعه بسته‌های آموزش خلاق سواد پایه از راه ادبیات است.

عمو کوکو کشاورز است. او و همسرش مرمر خانم به همراه چهار فرزندشان در سرزمین بهار زندگی می‌کنند. هنگام بهار عمو کوکو به کشت‌زار می‌رود و در زمین دانه‌های مختلف می‌کارد تا در پایان بهار دانه‌ها به ثمر بنشینند.

کودکان مرکز بم نیز همراه عموکوکو چشم‌انتظار به بار نشستن دانه‌های‌شان بودند و وقتی تخم‌هندوانه‌‌‌های کوچکی که چند ماه پیش کاشته بودند به هندوانه‌ی بزرگ و آب‌داری تبدیل شد، برق شادی در چشمان کودکان و مربیان هویدا بود.
با فعالیت‌هایی از این دست می‌توان آموزش را به شکل و ملموس با زندگی کودکان پیوند زد و علاوه بر آشنایی با مفاهیم با محیط زیستی، علوم و مشاغل گوناگون، بسیاری از مهارت‌های اجتماعی و فردی آنان بهبود بخشید و لذت یادگیری را دوچندان کرد.

مربیان: خانم‌ها علیدادی، جشاری، عسگری

تاریخ اجرا: بهار و تابستان ۱۴۰۰

محل اجرا: انجمن حمایت از کودکان کار – مرکز بم