مکان: استان تهران، شهرستان  پیشوای ورامین، دبستان شهید بلخی

نام آموزگار: آمنه هزاره

نام کتاب: افسانه درخت خرما و بزی

تاریخ: دی ماه ۱۴۰۰

گزارش‌کار از زبان آموزگار:

بچه ها تصاویر کتاب را دیدند و درباره‌ی فواید درخت و بز داستان صحبت کردیم. دانش‌آموزان به خوبی استقبال کردند و به پیشنهاد خود دانش آموزان نقاشی تصاویری که در کتاب بودند را کشیدند و روز بعد با خودشان آوردند.
دانش‌آموزان با ذوق تمام می‌گفتند قبل شروع درس، کتاب را برایشان بخوانم.
بار دوم که خواندم، بچه‌ها همکاری عالی داشتند و کامل در ذهن آن‌ها مانده بود و کلمات را با من می‌خوانند.

بلندخوانی کتاب افسانه درخت خرما و بزی اولین تجربه‌ی بلندخوانی با بچه‌ها برایم بود که تجربه بسیار خوبی بود.
یک فعالیت شیرینی که داشتند این بود که، با هم در مورد داستان افسانه درخت خرما و بزی با هم گفت وگو می‌کردند.
البته فکر می‌کردند من حواسم نیست و این برایم خیلی جالب و دلنشین بود.
یک موضوع جالب این بود که من می‌خواستم بچه‌ها را امتحان کنم و مطمئن شم که داستان را به خوبی درک کردند که در آخر از دانش‌آموزان پرسیدم که بچه‌ها  قهرمان افسانه‌ی ما درخت خرما بود و همه‌ی بچه‌ها یک دفعه با صدای بلند گفتن نه نه نه خانم بزی قهرمان شد و من داشتم روی حرفم تاکید میکردم که بچه ها رو وادار کنم که قهرمان درخت خرما بود که موفق نشدم!

نمایش درخت خرما و بزی هم باهمکاری بچه‌های کلاس‌ها اجرا شد.