مکان: تهران

نام کتابخانه: موسسه ندای ماندگار

مربیان: منیژه نصیری، فریده جوزی، ستاره آزادبخت

نام کتاب: به به لیمو و کاکلی، گنجشک که بال داشت

تاریخ: 16 آذر ماه 1400

گزارش‌کار از زبان مربیان:

ابتدا کودکان طبق معمول روزهای گذشته صبحانه و میان وعده خود راخوردند.
کودکان بالشتک‌ها را برداشتند و در قسمت بلندخوانی نشستند.
کودکان قبلا گفته بودند که دوست دارند این کتاب‌ها را بخوانند، به آن‌ها کتاب‌ها را نشان دادیم و گفتیم که با کتاب‌های دیگر چه تفاوتی دارند.
گفتند که بزرگ‌تر و پهن‌تر هستند.
پرستو گفت این کتاب مانند کتاب‌های دیر منگنه نشده است.
به آن‌ها گفتیم که امروز روز کامی شی بای است و گفتیم که کامی‌شی‌بای برای کشور ژاپن و گونه‌ای از قصه‌گویی است.گفتیم که کامی به معنای کاغذ و شی بای به معنی نمایش است.
شروع به بلندخوانی کردیم راجب تصویر با کودکان صحبت کردیم گفتند که یک درخت می‌بینند که پرنده‌ای داخل لونه‌ی خود نشسته است. گفتیم که چه میوه‌ای را روی درخت می‌بینید گفتند لیمو و رنگش زرد است. پرنده‌ای را که در تصویر بود را به کودکان نشان دادیم و گفتیم که چه پرنده‌ای است، محمدحسین گفت جغد است و  گیتار می‌زند. شروع به بلندخوانی کردیم راجب فصل ها ازکودکان سوال پرسیدیم، ابتدا تشخیص فصل‌ها برایشان سخت بود و برایشان فصل‌ها را توضیح دادیم و بعد فصل‌ها را یاد گرفتند.از کودکان پرسیدیم چرا بهار اسیر شده است؟ گفتند چون برف زیادی باریده است و بهار نتوانسته بیاید دوباره گفتند چون مامان مرغه پیرشده است.کودکان با دیدن دیوسیاه گفتند:که بهار اسیر دیوسیاه شده است.
گفتیم که دیو‌سیاه از چه چیزی به وجود میاید؟ برایشان مبهم بود و نمی‌توانستند بگویند. گفتیم از آلودگی و دود به وجود می‌آید. گفتیم چه چیزهایی دودددارند؟ گفتند دود ماشین، دود اتیش، دود کارخانه‌ها. راجب اینکه چه چیزی هوارا آلوده می‌کند برایشان توضیح دادیم.ازکودکان پرسیدیم بلبل دلش زار بود یعنی چه؟ گفتند یعنی از اینکه دیوسیاه آمده است ناراحت است.به کودکان گفتیم چرا برگ درختان به این شکل درآمده اند؟ پرستو گفت چون باران نباریده است کرم‌ها آن‌ها را خورده اند. افشین گفت مثل الان که هوا آلوده است توی تصویر هم هوا آلوده است.
با دیدن تصویر آخر، کودکان گفتند:که آسمان آبی است گفتیم چرا آبی است گفتند:چون باران باریده است.
برای فعالیت پاپان کلاس کودکان نقاشی کشیدند و جعبه نمایش درست کردیم و کودکان آمدند تصویر نقاشی را تعریف کردند.