مکان: استان کرمانشاه، شهرستان روانسر، کتابخانه نیایش
نام کتابدار: رخشان سلطانی
تاریخ: ۸ دی ۱۴۰۰

زنگ اول روز چهارشنبه، خانم مرادی، آموزگار پایه پنجم با مدرسه تماس گرفت که زنگ اول در مدرسه حضور ندارد؛ از فرصت استفاده کردم و به کتابخانه رفتم، چشمم به کتاب «درخت خرما و بزی» افتاد که پیش از این بارها آن را برای خودم خوانده و لذت برده بودم. تعداد بچه‌ها کم بود و از آنها خواستم که به کتابخانه بیایند.

پیش از بلندخوانی درباره مفهوم افسانه و تفاوت داستان‌های منظوم و منثور صحبت کردیم؛ بلندخوانی را شروع کردم و پس از آن پرسش‌هایی درباره داستان پرسیدم:

«چه ماجرایی بین درخت خرما و بزی گذشت؟

درخت خرما چه مزایایی داشت؟

بزی چگونه در بحث پیروز شد؟»

و در پایان درباره مفهوم مناظره صحبت کردیم و از بچه‌ها خواسته شد تا به صورت گروهی مناظره‌ای ترتیب دهند.

۲ گروه ۲ نفره و ۱ گروه ۳ نفره که یکی از اعضای گروه به پیشنهاد خودشان راوی شد.