نام کتابخانه: کتابخانه‌ی «آسمان» شهر طبل
نام کتابدار: عایشه گرشناسان
تاریخ: مرداد ماه ۱۴۰۱
نام کتاب: درخشان‌ترین خنده دنیا

فضای کتابخانه شلوغ شده بود وهمه بچه‌ها برای امانت و تحویل کتاب به کتابخانه آمده بودند. من در حال ثبت کردن کتاب‌های امانی بودم که سلوا خانم کنارم آمد تا کتاب‌اش را ثبت کنم. در حال نوشتن نام کتاب‌ها بودم که کتابی را به من نشان داد و پرسید: خانم مربی چرا روی این کتاب نوشته درخشان‌ترین خنده‌ی اما تصویر این گاو نمی‌خندد و انگار خیلی ناراحت است.

با توجه به سوالی که سلوا پرسید ازش پرسیدم دوست دارد این کتاب را برای او ودوستان‌اش بخوانم؟ با این‌که می‌دانستند ثبت کتاب‌ها زمان زیادی می‌برد، ولی منتظر ماندند تا کتاب را برای‌شان بخوانم. بچه‌ها عاشق کتاب و کتابخوانی هستند. دقت و توجه بچه‌ها بعد از بلند‌خوانی‌های مکرر بیش‌تر شده است و ذهن‌شان کنجکاوتر و فعال‌تر شده است.

بچه‌های کتابخانه‌ی آسمان پس از بلندخوانی کتاب درخشان‌ترین خنده‌ی دنیا منتظر یک فعالیت هستند که باید انجام دهیم. ولی با توجه به محدودیت زمانی از بچه‌ها پرسیدم که آیا آن‌ها هم می‌توانند درخشان‌ترین خنده‌ی دنیا را نقاشی کنند؟

کتاب «درخشان‌ترین خنده دنیا» را می‌توانید از هدهد خریداری کنید.