مکان: تهران

نام کتابخانه: موسسه ندای ماندگار

مربیان: منیژه نصیری، فریده جوزی، ستاره آزادبخت

نام کتاب: موش کتابخانه

تاریخ: ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۰

بعداز تعویض کتابها، کودکان در قسمت بلندخوانی نشستند.
ابتدا در مورد اینکه کتابدار به چه کسی می‌گویند، سوال کردیم که کودکان پاسخ‌های مختلفی دادند مثلا گفتند: کتابدار کسی است که کتاب دارد. در مورد امانت گرفتن کتاب نیز صحبت‌هایی شد. در ادامه درمورد تصویر روی جلدکتاب صحبت کردیم.کودکان می‌گفتند کتابمان در مورد موش است. بعد از آن‌ها پرسیدیم آیا کتابخانه کلاس را دوست دارند، که جواب دادند بله. دوباره پرسیدیم چرا کتابخانه را دوست دارید؟ یکی از کودکان گفت: چون کتاب چیزهای زیادی به ما یاد می‌دهد و دیگری گفت:چون کتابخانه ما کتاب‌های قشنگی دارد.
درادامه شروع به بلندخوانی کردیم و در میانه‌ی داستان کودکان دوست داشتند که در مورد قسمت‌های مختلف کتاب صحبت کنند برای مثال آیلا گفت: من وقتی بزرگ شدم می‌خواهم مانند سام که کتاب می‌نوشت و در کتابخانه می‌گذاشت تا بقیه هم از آن استفاده کنند،کتاب بنویسم گفتم یعنی میخواهی نویسنده شوی؟ گفت بله.
بعضی ازکودکان هم می‌گفتند ما هم دوست داریم نویسنده شویم و برخی دیگر هم چند شغل دیگر را گفتند.
برای فعالیت، با سی‌دی‌های غیرقابل استفاده کاردستی موش را با کودکان درست کردیم و با چشم متحرک و مقوا برایش چشم وسیبیل گذاشتندو از درست کردن آن لذت می‌بردند.