مکان: استان کرمانشاه، شهرستان ثلاث‌باباجانی، کتابخانه ثلاث‌باباجانی
نام کتابداران: هدی حسینی، رقیه امیری، شیوا تیموری
نام کتاب: وقتی اندوه به دیدارم می‌آید
تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۲۱

امروز در کتابخانه میزبان کودکان ابتدایی بودیم.
ابتدا شرایط ثبت‌نام و چگونگی به امانت بردن کتاب را به آن‌ها توضیح دادیم.
سپس تصمیم گرفتیم در مورد  موضوعی با کودکان صحبت کنیم، که خانم حسینی صحبت در مورد اندوه را پیشنهاد داد.
بنابراین تصمیم گرفتیم کتاب وقتی اندوه به دیدارم می‌آید را بلندخوانی کنیم.
پیش از شروع بلندخوانی از کودکان در مورد اندوه پرسیدیم و به صورت کلی اندوه را به آن‌ها توضیح دادیم.
شروع به بلندخوانی کتاب کردیم، مطالب این کتاب بسیار قابل فهم و درک است و در این مورد است که چگونه رابطه خودت را با اندوه بهبود ببخشی و آن را بپذیری.
بعد از اتمام بلندخوانی از کودکان پرسیدم که در هنگام مواجه با اندوه چه‌کار می‌کنند؟ هر کدام از کودکان جواب متفاوتی دادند.
همچنین به کودکان توضیح دادیم که اندوه هم مثل چیز های دیگر ماندگار نیست و پایانی دارد پس در مقابل اندوه باید قوی بود.
این کتاب به گونه‌ای است که اندوه را شیرین تجسم کرده بود که با خواندن آن احساس بدی به خواننده و شنوده دست نمی‌داد.
در آخر کودکان کتاب‌هایی را به امانت بردند تا در خانه آن‌ها را بخوانند.