مکان:استان کرمانشاه، شهرستان دالاهو، شهر ریجاب، کتابخانه با من بخوان ریجاب
نام کتابداران:
فریبا زارعی، هدی خاطری
تاریخ:  ۱۴۰۱/۳/۱۷
نام کتاب: گیاهان زیبا

در این روز به مناسبت روز محیط زیست طبق برنامه کتاب «گیاهان زیبا» را بلندخوانی کردم.این مجموعه کتاب‌ها بسیار زیبا و پربار هستند. کتاب «گیاهان زیبا» از جمله کتاب‌های محیط زیستی و در پیوند با کتاب علوم بچه‌ها است. وقتی که کتاب را می‌خواندم، بچه‌های کلاس چهارم گفتند که ما امسال قسمت‌های مربوط به گل و این درس را خوانده‌ایم.

در این کتاب آمده همه چیز از یک دانه یا تخم یا هسته گیاهان شروع می‌شود اطراف هسته را گوشت و پوست میوه فرامی‌گیرد. ما می‌توانیم هسته را در دل خاک بکاریم و در طی زمان بعد از آبیاری دانه کم‌کم  جوانه می‌زند و رشد می‌کند و به گیاهی بزرگ تبدیل می‌شود که به ما میوه می‌دهد.

با خواندن این کتاب بچه‌ها با اجزای گل مثل گلبرگ، کاسبرگ، پرچم مادگی، ساقه و همچنین با گیاهانی که ریشه در خاک دارند و ما انسان‌ها از ریشه آن‌ها استفاده می کنیم مثل هویج، سیب‌زمینی، شلغم، ترب و غیره و همچنین با گیاهانی که یک یا چند ساله هستندآشنا می‌شوند.

بعد از بلند خوانی از کودکان کوچک‌تر خواستم که طبق تصاویر کتاب هر کدام نقاشی در رابطه با گیاه و درختان بکشند. از پنج نفر از بچه‌های پایان دبستان نیز برای ما و بقیه بچه‌ها پوستری با موضوع گیاهان زیبا درست کردند.

کتاب «گیاهان زیبا» را از هدهد خریداری کنید.