مکان: استان تهران، شهرستان  پیشوای ورامین، دبستان شهید بلخی

کتابدار: مریم مظفری

نام کتاب: المر

تاریخ: دی ماه ۱۴۰۰

گزارش‌کار از زبان کتابدار:

قبل بلندخوانی، کتاب را خواندم و فضا را از نظر نشستن صحیح بچه‌ها و هم سطح بودن خودم با کودکان ،آرام بودن فضا،تصاویر در معرض دید همه کودکان بودن، آماده کردم.
در بلند خوانی توجه داشتم همه کودکان مشارکت داشته باشند و همه هم خیلی‌خوب به پرسش‌ها پاسخ می‌دادند و درباره هر شخصیت صحبت‌هایی داشتند. برای فعالیت بعد از بلند خوانی ساختن کاردستی شخصیت اصلی داستان را انتخاب کردم که داخل گروه آنلاین بچه‌ها و خانواده‌ها را تشویق به بازیافت کردم و اینکه با استفاده از یک ظرف پلاستیکی جای مایع ظرفشویی می‌توان یک اسباب بازی جالب برای کودکان درست کرد و در خانه فیل‌ها را  آماده کرد و برای تبدیل فیل‌ها به المر رنگارنگ داخل کلاس  آماده شدیم. در حین فعالیت گروهی (آموزش اعداد، آموزش شکل هندسی، آموزش رنگ و همین طور در کنار هم چیزی را خلق کردن)به بچه ها آموزش داده شد.
در پایان هم نتیجه گیری داستان اینکه همه با هم فرق داریم ولی باید با هم دوست باشیم.(تشویق و آموزش کودک به عدم نژادپرستی و عدم حس برتری نسبت به بقیه افراد.)