درباره‌ی دستنامه‌ی منابع کتابخانه‌ای محیط زیستی

منابع کتابخانه‌ای محیط‌زیستی گونه‌ها و موضوعات مختلف و متنوعی دارند و سهیم شدن همه‌ی انواع این کتاب‌ها می‌تواند در پرورش کودکانی و نوجوانانی دوستدار محیط زیست موثر باشد. «با من بخوان» برای معرفی این منابع متنوع به کتابداران، آموزگاران، ترویجگران و والدین، دستنامه‌ای تهیه کرده است تا مرجعی کاربردی برای سهیم شدن کتاب‌های زیست محیطی با کودکان فراهم آورد.

دانلود دستنامه‌ی منابع کتابخانه‌ای محیط زیستی

دانلود (PDF , Handbook-of-environmental-library-resources-RWM-1403.3.pdf)