slide11-1024x384

چرا سخن گفتن و خواندن با نوزاد و نوپا اهمیت دارد؟

کودک از ابتدای تولد، با سخن گفتن و با کتاب خواندن برای او، در دنیای واژه‌ها غوطه‌ور می‌شود. هر واژه‌ای که شما بیان می‌کنید یا برای نوزاد خود می‌خوانید، یک اتصال مغزی ایجاد می‌کند که سبب رشد مغز نوزاد می‌شود. این واژه‌ها خوراک مغز نوزاد هستند.

امروزه ثابت شده است که نوزاد از آخرین ماه‌های بارداری مادر می‌تواند بشنود و از لحظه‌ی تولد درحال یاد گرفتن واژه‌‌هاست. کودکان از حدود دو سالگی شروع به سخن گفتن می‌کنند. در واقع مغز نوزادان از همان لحظه تولد تا دو سالگی در حال جذب زبانی است که در پیرامونش به کار رفته است. بنابراین فراگیری مهارت‌های خواندن و نوشتن به یک‌باره از زمانی که کودک به مدرسه می‌رود آغاز نمی‌شود، بلکه کودک از ابتدای تولد در حال یادگیری و کشف دنیای واژه‌هاست.

هر زمان که برای نوزاد کتاب می‌خوانید و دوباره می‌خوانید، مغز او اطلاعات را جذب می‌کند و پایه‌های سواد را برای همه طول زندگی او شکل می‌دهد و او را با لذت خواندن آشنا می‌کند. گفت‌و گو و بلندخوانی برای نوزاد روشی مناسب برای پشتیبانی از رشد همه‌جانبه کودک و سرمایه‌گذاری برای یادگیری کودک به ویژه برای موفقیت او در خواندن و پیوند او با کتاب است.