با پیگیری‌های فراوان از مهرماه 94 مسئولان شیرخوارگاه موافقت کردند که برنامه خواندن با نوزاد و نوپا به طور رسمی در بخش نوزادان این شیرخوارگاه آغاز شود. همچنین مسئولان شیرخوارگاه موافقت کردند که کارشناسان موسسه کتابخانه‌ای مناسب برای نوزادان و نوپایان در این بخش برپا دارند. 

خانم آزاده صادقی از آموزشگران دلسوز برنامه با من بخوان، از آن تاریخ تا به امروز پیوسته هفته‌ای دو بار در این شیرخوارگاه حاضر شده و به کتاب خوانی با نوزادان و نوپایان این مرکز پرداخته است. او با پیگیری، بردباری و محبت بی‌دریغ خود توانسته است تغییرات مثبت چشمگیری در روند رشد زبانی، اجتماعی و عاطفی این کودکان ایجاد کند.