, , ,

چهار سال همراه کودکان شیرخوارگاه آمنه با کتاب‌ها رشد کردیم

روزی۱ از روزهای سال ۹۲، موزه فرهنگ کودکی پذیرای میهمانانی ویژه بود، فرشته‌هایی از «شیرخوارگاه آمنه» که در «سکوتی پرصدا» از موزه دیدن می‌کردند؛ جذابیت‌های موزه هیجان و کنجکاوی آن‌ها را برمی‌انگیخت اما «ساکت» بودند زیرا دستگاه تکلم آن‌ها چنان پرو…
با من بخوان
, , ,

تجربه کتابخوانی با نوزاد و نوپا در خانه فرهنگ محمودآباد

همزمان با افتتاح کتابخانه‌ی خانه‌ی فرهنگ محمودآباد، آموزشگران موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کارگاهی رایگان با عنوان خواندن با نوزاد و نوپا برای ۲۰ نفر از مادران باردار و یا دارای فرزند صفر تا چهار ساله‌ی ساکن در کوره‌پزخانه‌های محمودآباد برگز…