آموزش آواورزی و الفباورزی، خوانسار، تیر 98
بلندخوانی کتاب «مهمان‌های ناخوانده»، خوانسار، تیر 98
, , ,

نشست با مادران، خوانسار، تیر۹۸

در مورد بلندخوانی و شیوه‌های درست آن با خانم‌ها صحبت کردیم. اینکه اصلاً بلندخوانی یعنی چی، هدفش چیست، چه سودهایی دارد. فعالیت‌های قبل و بعد بلندخوانی چیست و چه‌کار باید انجام داد.سپس در مورد کتب تصویری صحبت کردیم.کتاب خانم حنا به …
فعالیت‌ با بسته «شمارورزی لولوپی»، خوانسار، تیر 98
بلندخوانی مجموعه «تاریخ ادبیات کودکان ایران»، خوانسار، خرداد 98
بلندخوانی کتاب «یک داستان محشر»، خوانسار، خرداد 98
بلندخوانی کتاب «یک توپ برای همه» و «مرغ سرخ پاکوتاه»، خوانسار، اردیبهشت 98
,

بلندخوانی کتاب «یک توپ برای همه» و «مرغ سرخ پاکوتاه»، اردیبهشت ۹۸

پیش از بلندخوانی:نخست، شعر سلام و حیوان‌های رنگارنگ را همراه بچه‌ها خواندیم. سپس، با یک موسیقی دلنشین تن‌آرامی کردیم. بعد دایره‌مانند کنار یکدیگر نشستیم و برای بلندخوانی کتاب «یک توپ برای همه» آماده شدیم. بسیاری از بچه‌ها، از پیش با این کتاب آشنا …