,

بلندخوانی کتاب‌های هدیه ای برای مادر بزرگ و شهر گربه‌ها، خوانسار، امرداد ۹۷

بلندخوانی کتاب هدیه‌ای برای مادربزرگ برای کودکان ۶-۳ سال و درست کردن دست‌بند با مهره‌های رنگی برای فعالیت بعد از بلندخوانی، مربی: ریحانه رحمانی بلندخوانی کتاب شهر گربه‌ها برای دختران و پسران ۱۰-۷ سال، مربی‌ها: خانم معصومی و فرخی …
انجام فعالیت بلندخوانی، الفباورزی و لولوپی، خوانسار، تیر 97