بلندخوانی کتاب «قورباغه دوست پیدا می‌کند» و «قورباغه و غریبه»، خوانسار، فروردین 98
بلندخوانی کتاب «المر»، خوانسار، فروردین 98
بلندخوانی کتاب «هفت اسب هفت رنگ»، خوانسار، بهمن 97
اجرای نمایش عاملی موثر برای تقویت اعتماد‌ب‌نفس در کودکان، خوانسار، دی 97
بلندخوانی کتاب «مرغ سرخ پاکوتاه»، خوانسار، دی 97
,

بلندخوانی کتاب «مرغ سرخ پاکوتاه»، خوانسار، دی ۹۷

    کتاب «مرغ سرخ پاکوتاه»، سروده‌ی پروین دولت آبادی کتابی است که ما برای بلندخوانی انتخاب کردیم. بچه‌ها از خواندن و اجرای نمایش این کتاب بسیار لذت بردند. در پایان، نیز کتاب «چه و چه و چه یک بچه» که کتابی آهنگین برای شمار…
آموزش آواورزی با سی‌بی‌لک، خوانسار، آذر 97
بلندخوانی کتاب «المر»، خوانسار، آبان 97