,

حضور بچه‌ها در کتابخانه، خوانسار، تیر۹۷

بچه‎ها به کتابخانه می‌آیند، کتاب می‌گیرند و گاهی درخواست بلندخوانی دارند.بچه‌ها برای هم کتاب می‌خوانند.پسرکی هنگام بلندخوانی به خواب رفته است.…
بلندخوانی کتاب «المر»، ملک‌شهر اصفهان، خرداد ۹۷
بلندخوانی کتاب «هیولای خوش‌قلب»، خوانسار، اردیبهشت 97