بلندخوانی کتاب «کنسرت پنج موش بامزه»، محمودآباد، اسفند 96
بلندخوانی کتاب آهای گوسفندهای شیطون وقت خواب است، محمودآباد، اسفند 96
بلندخوانی داستانک سوم شمارورزی لولوپی + ۱، محمودآباد، اسفند 96
آموزش واک ل، محمودآباد، اسفند96
بلندخوانی کتاب «گوریل»، محمودآباد، اسفند 96
بلندخوانی داستانک سوم آواورزی، محمودآباد، اسفند 96
آموزش واک او، محمودآباد، اسفند 96
بلندخوانی کتاب خفاش دیوانه، محمودآباد، اسفند 96
آموزش واک م، محمودآباد، اسفند 96
بلندخوانی کتاب چتر نجات، محمودآباد، اسفند 96
آموزش واک اِ، محمودآباد، بهمن96
بلندخوانی داستانک 1 آواورزی، محمودآباد، بهمن 96
بلندخوانی داستانک اول شمارورزی لولوپی + ۱، محمودآباد، بهمن 96
بلندخوانی داستانک چهارم شمارورزی لولوپی+۰، محمودآباد، بهمن 96
بلندخوانی داستانک اول شمار ورزی لولوپی +1، محمودآباد، بهمن 96
بلندخوانی کتاب چه خوب که هشت پا نیستی، محمودآباد، بهمن 96
بلندخوانی کتاب پدر بزرگ من، محمودآباد، بهمن 96
,

بلندخوانی کتاب پدر بزرگ من، محمودآباد، بهمن ۹۶

موضوع کتاب پدربزرگ من: احترام و کمک به پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها. مراحل: ابتدا با دانش‌آموزان پایه دوم در مورد پدربزرگ و مادربزرگ‌ها صحبت و گفت‌وگو کردیم و سؤالاتی در رابطه با این موضوع پرسیدیم. ۱. چه کسانی پدربزرگ دارند؟ بعضی‌ها پدربزرگ دا…
آشنایی با آوای نوزاد، محمودآباد، بهمن 96