, ,

الفباورزی (آ)، مهروماه، بهمن ۹۷

الفباورزی (آ) فعالیت پیش از بلندخوانی: با کمک بچه‌ها میزها و صندلی‌ها را مرتب کردیم تا آماده‌ی خواندن کتاب الفباورزی شویم و شعر آی قصه، قصه را خواندیم. کتاب را به بچه‌ها نشان داده و نویسنده و تصویرگر کتاب را معرفی کردم. یکی از بچه‌ها گف…
,

کتاب مشق شبم را ننوشتم چون، مهروماه، بهمن ۹۷

فعالیت پیش از بلندخوانی: قبل از شروع با بچه‌ها حلقه‌ای درست کردیم و دست همدیگر را گرفتیم و شعر آقای حکایتی را خواندیم. بعد از بچه‌ها سؤالاتی پرسیدم. آیا مشق شب  و تکلیف را دوست دارید؟ چرا؟ عده‌ای گفتند: بله. چون سرگرم می‌شویم، درس‌هایمان به…