بلندخوانی کتاب "روزی که همه چیز خوب می‌شود"، پاکدشت، تیر97
بلندخوانی کتاب روباه قرمز سلام، پاکدشت، اردیبهشت97
بلندخوانی کتاب درخت خرما و بزی، پاکدشت، اردیبهشت 97
الفبا آواورزی، پاکدشت، اردیبهشت 97
بلندخوانی کتاب دویدم و دویدم، پاکدشت، اردیبهشت 97
آموزش واک د، پاکدشت، فروردین 97
بلندخوانی کتاب بنفشه‌های عمو نوروز، پاکدشت، فروردین 97
بلندخوانی کتاب مرغ سرخ پاکوتاه، پاکدشت، فروردین 97
بلندخوانی کتاب آرش کمان‌گیر، پاکدشت، فروردین 97
بلندخوانی کتاب داستانک‌های خرگوش حکیم، پاکدشت، فروردین 97
بلندخوانی کتاب المر، پاکدشت، فروردین 97
آموزش واک ب، پاکدشت، فروردین 97
بلندخوانی کتاب افسانه‌ی درخت خرما و بزی، پاکدشت، فروردین 97
, ,

بلندخوانی کتاب افسانه‌ی درخت خرما و بزی، پاکدشت، فروردین ۹۷

بلندخوانی دانش‌آموز پایه ششم ابتدایی که با مشکل روخوانی بسیاری مواجه است. به طوری که بنده در اقدام پژوهی‌ام ایشان را مورد بررسی و درمان قرار دادم. در کلاس از سمت دوستانش مورد تحقیر قرار می‌گیرد چون حتی قادر به روخوانی کلمات ساده هم نیست. وقتی ک…
بلندخوانی کتاب بوسه‌هایی برای بابا، پاکدشت، اسفند96
بلندخوانی کتاب خانم زری به گردش می‌رود، پاکدشت، اسفند 96