با من بخوان
کتاب «الفباورزی با کاکاکلاغه»، کوشا، بهمن96
نجّاری و «آواورزی با سیبیلک»، کوشا، فروردین 97
بازخوانی داستانک سوم، بخش چهارم از «آواورزی با سی‌بی‌لک»، کوشا، دی 96
آموزش واک «ژ» با «الفباورزی با کاکاکلاغه»، کوشا، دی ماه 96
بلندخوانی کتاب «ایزی و راسو»، کوشا، دی ماه 96
, ,

بلندخوانی کتاب «ایزی و راسو»، کوشا، دی ماه ۹۶

پیش از بلندخوانی، از بچه‌ها پرسیدم ترس چیست؟، در پاسخ اسب، حیوانات وحشی، سوسک و تاریکی را نام بردند. سپس، پرسیدم ترس چه رنگی است؟، آن‌ها پاسخ دادند: مشکی، سفید، قرمز، آبی...بعد از آن‌ها خواستم تا رنگ ترس خود را روی کاغذ سفیدی که دارند پیاده کنن…
فعالیت پس از بلندخوانی کتاب «المر» ، کوشا، آذر 96
, , , ,

فعالیت پس از بلندخوانی کتاب «المر»، کوشا، آذر ۹۶

  امروز، مادری به همراه کودکش به کتابخانه آمدند و کتاب «المر» و «خانم حنا به گردش می‌رود» را امانت گرفتند، سپس، فعالیت‌های مربوط به آن را انجام دادند. مادر در بُرش فعالیت به کودک خود کمک کرد و کودک او نیز رنگ‌آمیزی آن را ان…
الفباورزی آواورزی، مهد کوشا، مهر 96
ساخت قطار، محمودآباد، تیر 96