فعالیت کتاب چه وچه وچه یه بچه، سراوان، دی 96
بلندخوانی کتاب مامان من کیه؟، زابل، مرداد97
بلندخوانی کتاب گوزن شاخدار فایدش چیه؟، زابل، مرداد 97
بلندخوانی کتاب خرگوش کوچولوی غمگین، زابل، مرداد97
‌فعالیت‌های کتابخانه‌ای، زاهدان،مرداد 97
بازی‌های فکری وآموزشی در فرایند یادگیری، زهک، مرداد 97
بلندخوانی کتاب دویدم و دویدم، زابل، مرداد 97
بلندخوانی کتاب کتاب مرغ سرخ پاکوتاه، زابل، تیر97
برگزاری کلاس تابستانی آواورزی، زابل، تیر 97
بلندخوانی کتاب سفر به سرزمین وحشی‌ها، زابل، تیر97
بلندخوانی آواورزی با سی‌بی‌لک، زابل، تیر97