بلندخوانی لولوپی+0، زاهدان، اردیبهشت97
بلندخوانی کتاب چه و چه و چه یک بچه، زاهدان، فروردین97
بلندخوانی کتاب رفتم به باغی، زاهدان، فروردین 97
بلندخوانی بنفشه‌های عمو نوروز، زاهدان، اسفند 96
بلندخوانی کتاب معدن زغال سنگ کجاست؟، زاهدان، اسفند96
بلندخوانی کتاب هر وقت خواک‌ها پرواز کنند، زاهدان، بهمن 96
بلندخوانی آواورزی با سی‌بی‌لک، زاهدان، دی 96
الفباورزی با کاکاکلاغه، زاهدان، دی 96
بلندخوانی الفباورزی با کاکاکلاغه، زاهدان، آذر96
بلندخوانی آواورزی با سی‌بی‌لک، زاهدان، آذر 96
بلندخوانی فارسی‌آموز نخودی، زاهدان، آذر 96