بلندخوانی سفر به سرزمین وحشی‌ها، زاهدان، آذر96
نمایش درس دوم و سوم سی‌بی‌لک، زاهدان، آذر 96
آموزش الفباورزی، زاهدان، آبان 96
بلندخوانی کتاب مرغ سرخ پا کوتاه، زاهدان، آبان 96
اجرای نمایش خانواده‌ی انگشتی، زاهدان، آبان 96
بلندخوانی کتاب امان از بی‌حوصلگی، زاهدان، آبان 96
فعالیت کتابخانه‌ای دانش‌آموزان، زاهدان، خرداد 96
بلندخوانی کتاب چه‌وچه‌وچه یک بچه، زاهدان، خرداد96
بلندخوانی کتاب «تق تق ما گاوهایی که تایپ می‌کنند»، زاهدان، اردیبهشت 96
بلندخوانی کتاب «چگونه می‌توان بال شکسته‌ای را درمان کرد»،عشایر زاهدان، اردیبهشت 96
بلندخوانی کتاب «اینجا مال من است»، زاهدان، اردیبهشت 96
,

بلندخوانی کتاب «اینجا مال من است»، زاهدان، اردیبهشت ۹۶

از میان کودکان زاهدانی، کودکی کتاب «اینجا مال من است» را برای دیگر دوستانش بلندخوانی کرد. این کتاب با موضوع مالکیت، همبازی و دوستی داستانی تاثیرگذار در رشد اجتماعی کودک است. محل اجرا: عشایر زاهدان مربی: خانم رنجبر نوری معرفی …