فعالیت کتاب آواورزی، نکا، فروردین 98
فعالیت کتاب آواورزی، نکا، فروردین 98
آموزش مجموعه لولوپی صفر، نکا، فروردین 97
، آموزش آواورزی با سی‌بی‌لک
آموزش آواورزی با سی‌بی‌لک، نکا، فروردین 97
, ,

آموزش آواورزی با سی‌بی‌لک، نکا، فروردین ۹۷

 کودکان مهد هوش برتر، با دست‌ورزی، انجام فعالیت و نمایش، آواورزی را آموختندمحل اجرا: : استان مازندران، شهرستان نکا، مهد هوش برترمجموعه «آواورزی با سی‌بی‌لک، از سری کتاب‌های آموزش خلاق» مجموعه «الفباورزی با کاکاکلاغه…
با من بخوان
, ,

بلندخوانی آواورزی با سی‌بی‌لک، نکا، فروردین ۹۷

امروز، یکشنبه ۱۹ فروردین‌ماه ۹۷، به مهد هوش برتر در شهرستان نکا رفتیم و به کمک مجموعه «آواورزی با سی‌بی‌لک»محل اجرا: : استان مازندران، شهرستان نکا، مهد هوش برتر…