بلندخوانی کتاب «نقطه» و «دست برای زدن نیست»، بندرعباس، فروردین 97
بلندخوانی کتاب «جمجمک برگ خزون»، سلخ، آبان 96
, ,

بلندخوانی کتاب «جمجمک برگ خزون»، سلخ، آبان ۹۶:

این هفته برای دانش‌آموزان کلاس‌های اول و دوم و سوم کتاب جمجمک برگ خزون بلندخوانی شد. پس از بلندخوانی بچه‌ها روی کاغذ تنه درخت کشیدند و برگ‌های خشک‌شده درخت‌های اطراف مدرسه را به شاخه‌های درخت نقاشی شده چسباندند. هدف از این فعالیت آشنایی با فص…