بلندخوانی کتاب رفتم به باغی، ثلاث باباجانی، اردیبهشت 97
بلندخوانی مرغ سرخ پاکوتاه، ثلالث باباجانی، اردیبهشت 97
بلندخوانی کتاب رفتم به باغی، ثلاث باباجانی، فروردین 97
بلندخوانی کتاب رفتم به باغی، ثلالث باباجانی، فروردین 97
بلندخوانی خانم زری به گردش می‌رود، ثلاث باباجانی، اسفند ۹۶
بلندخوانی کتاب چه و چه و چه، یک بچه!، ثلالث باباجانی، اسفند 96
بلندخوانی کتاب المر، ثلالث باباجانی، بهمن 96