,

بلندخوانی به به لیمو و کاکلی، ثلاث، بهمن ۹۷

کتاب به به لیمو و کاکلی را با کودکان مهد آنیا بلندخوانی کردم. مربی:منیره ویسی محل اجرا: مهدکودک آنیا، ثلاث، کرمانشاه لینک خرید به به لیمو و کاکلی لینک معرفی به به لیمو و کاکلی بیشتر بخوانید: بلندخوانی کتاب یک چیز دیگر، ثلا…
بلندخوانی کتاب رفتم به باغی، ثلاث باباجانی، اردیبهشت 97
بلندخوانی مرغ سرخ پاکوتاه، ثلالث باباجانی، اردیبهشت 97
بلندخوانی کتاب رفتم به باغی، ثلاث باباجانی، فروردین 97
بلندخوانی کتاب رفتم به باغی، ثلالث باباجانی، فروردین 97
بلندخوانی خانم زری به گردش می‌رود، ثلاث باباجانی، اسفند ۹۶