بلندخوانی کتاب ویرجینیا گرگ می‌شود
معدن زغال سنگ کجاست؟
روز جهانی مبارزه با کار کودکان
بلندخوانی کتاب در روز صنعت و معدن