,

بلندخوانی به به لیمو و کاکلی، ثلاث، بهمن ۹۷

کتاب به به لیمو و کاکلی را با کودکان مهد آنیا بلندخوانی کردم. مربی:منیره ویسی محل اجرا: مهدکودک آنیا، ثلاث، کرمانشاهلینک خرید به به لیمو و کاکلی لینک معرفی به به لیمو و کاکلیبیشتر بخوانید:بلندخوانی کتاب یک چیز دیگر، ثلا…
بلندخوانی کتاب رفتم به باغی، ثلاث باباجانی، اردیبهشت 97
بلندخوانی مرغ سرخ پاکوتاه، ثلالث باباجانی، اردیبهشت 97
بلندخوانی کتاب رفتم به باغی، ثلاث باباجانی، فروردین 97