بلندخوانی چند کتاب توسط کودکان، سرپل‌ذهاب، مرداد 97
پوکا و مین در سینما، سرپل‌ذهاب، تیر97
بلندخوانی و اجرای نمایش، سرپل ذهاب، تیر 97
بلندخوانی کتاب به به لیمو
ساخت میوه و سبزیجات با کاغذ، سرپل ذهاب، تیر 97
جشن روز ادبیات کودک و نوجوان، سرپل ذهاب، تیر 97
بلندخوانی کتاب ساختن فوق‌العاده است، سرپل‌ذهاب، تیر 97
,

بلندخوانی کتاب ساختن فوق‌العاده است، سرپل‌ذهاب، تیر ۹۷

قبل از بلندخوانی کتاب ساختن فوق‌العاده است، با بازی حدس زدن،  اسم کتاب را بە بچەها گفتیم. بچەها از کتاب و همچنین کارهایی کە دختربچە داستان انجام می‌داد، خیلی خوششان آمد. مربیان:خواهران احمدی محل اجرا: کرمانشاە، سرپل‌ذهاب، بلوار احمد…