بلندخوانی کتاب روباه قرمز، سرپل ذهاب، خرداد 97
جشن روز جهانی کودک، سرپل ذهاب، خرداد 97
بلندخوانی کتاب المر، سرپل ذهاب، خرداد 97
بلندخوانی کتاب زمانه صلح، سرپل ذهاب، خرداد 97
آبی کوچلو، سرپل ذهاب، خرداد 97
حل جدول و رنگ آمیزی جادوی رنگ، سرپل ذهاب، خرداد 97
بلندخوانی کتاب یک اتفاق تازه، سرپل ذهاب، اردیبهشت 97
بلندخوانی کتاب غول مهربان صحرا، سرپل ذهاب، اردیبهشت 97
بلندخوانی چند کتاب در مدرسه ابتدایی، سرپل ذهاب، اردیبهشت 97
بلندخوانی چند کتاب، سرپل ذهاب، اردیبهشت 97
بلندخوانی کتاب رفتم به باغی، ثلاث باباجانی، اردیبهشت 97
بلندخوانی کتاب المر، سرپل ذهاب، اردیبهشت 97
اجرای کتاب نمایش این مال من است، سرپل ذهاب، فروردین 97
بلندخوانی کتاب خرگوش کوچولوی ترسو، سرپل ذهاب، اسفند 96
جشن نوروز به همراه بلندخوانی دو کتاب، سرپل ذهاب، اسفند ۹۶