بلندخوانی کتاب‌های آفرین خرس کوچولو و خرسی و ترس، سرپل ذهاب، اسفند 96
بلندخوانی کتاب چگونه می‌توان بال شکسته‌ای را درمان کرد؟، سرپل ذهاب، بهمن96
بلندخوانی کتاب دویدم و دویدم، سرپل ذهاب، بهمن 96
بلندخوانی کتاب مهمان‌های ناخوانده، سرپل ذهاب، بهمن 96
بلندخوانی کتاب روزی که آموس بیمار شد، سرپل ذهاب، بهمن 96
بارش شدید باران، سرپل‌ ذهاب، بهمن 96
بلندخوانی کتاب شهر گربه‌ها، چتر، هیچ هیچ هیچانه، سرپل ذهاب، آذر ۹۶
گزارش اکیپ سیار «با من بخوان»، کوئیک حسن و سرپل ذهاب، آذر 96
بلندخوانی کتاب رفتم به باغی، سرپل‌ذهاب، آذر 96
نشست‌های بلندخوانی اجرا شده در سرپل‌ذهاب
نشست بلندخوانی، سرپل‌ذهاب، آبان 96
بلندخوانی کتاب سکسکه‌های سلطنتی، سرپل‌ذهاب، آبان 96